Jdi na obsah Jdi na menu
 


Existují

24. 1. 2010

Takřka ve všech starých legendách a pověstech můžeme nalézt zrnka pravdy, proto stojí za to si všimnout i legend o upírech. Pokud shrneme poznatky z nich získané dostaneme několik základních vlastností vampírismu:

  • Po smrti se tělo člověka-upíra nemění a zůstává stejné jako v den smrti.
  • V nočních hodinách se vydává na lov, aby získal sílu ke své další existenci.
  • Ke svým obětem se dostává venku nebo což je častější, proniká ve formě oblaku do lidských obydlí ke spícím čili bezbranným obětem.
  • Dále legendy upírům přisuzují nadlidskou sílu a schopnost proměny ve vlka nebo netopýra.
  • K zabití upíra dochází po probodnutí srdce dřevěným kůlem a oddělení hlavy od těla.Tělo by mělo být spáleno.


Nyní musím připomenout existenci jiného druhu vampírismu, o kterém se prakticky ani moc nepochybuje tzv. energetickém vampírismu.Jeho princip je následující. Kolem každého těla se nachází energetický obal, který dosahuje vzdálenosti několika centimetrů a někdy i několika metrů. Pokud se nachází blízko sebe dva nebo více lidí, tak jejich aury se vzájemně dotýkají. Když se tito lidé cítí vzájemně dobře ve své společnosti, dochází ke vzájemnému dobíjení aury a z toho pramenícím příjemným pocitům ( např. láska dokáže nabíjet auru několikanásobně účinněji než cokoliv jiného). Častěji dochází k situaci, kdy jeden člověk je nabíjen na úkor ostatních, kteří se v jeho přítomnosti cítí oslabení, chybí jim vůle se vzepřít jeho názorům, atd. Tito lidé jsou typickými upíry dneška. Nejčastěji je nalezneme jak se pohybují v davu, provokují hádky a rozdmychávají různé vášně a nenávisti. V těchto situacích se jejich aura může nabít do obludných rozměrů a tehdy jsou spokojení a šťastni.
Aby se dala existence upírů uspokojivě vysvětlit, musíme si nyní připomenout tzv. jevy OBE. Překlad této anglické zkratky by se dal přiblížit jako mimotěleslný prožitek. K nim patří i astrální cestování, které spočívá v opuštění těla a cestování pomocí myšlenek v duchovním těle. Tohle duchovní tělo vlastně není nic jiného lidská duše, jejíž existenci už začíná uznávat také konvenční věda. Takže tělo je pouhá slupka pro naše pravé já - pro duši.
Dále pro vysvětlení bude potřebná myšlenka reinkarnace ( znovuzrození ), která přináší po smrti opětovné zrození podle karmických zákonů. Zmínky se nacházejí i v bibli, ale tam to dá určitou práci je najít, protože během několika staletí proběhla spousta úprav a cenzur. Já použiji k výkladu poznatky z Tibetské knihy mrtvých. Z této knihy použijeme tvrzení, že po smrti se duše zdržuje po tři dny poblíž těla. Pokud tělo není příliš poškozeno, existuje možnost vrátit se v průběhu oněch tří dnů zpět do těla. V tom tento text souhlasí s biblí, kde popis této situace nalezneme přímo u zmrtvýchvstání Krista. Po třech dnech se duše odděluje od těla a je nucena ke znovuzrození. Většina lidí průběh těch tří dnů není schopna kontrolovat, protože se nachází v "šoku" nebo v "bezvědomí". To platí hlavně o těch, kteří netušili, co je po smrti čeká.
Nyní máme konečně dost informací, aby se dala nastínit možnost vzniku vampíra: po smrti se člověk probírá poblíž svého těla a je naprosto dezorientován, neví co má dělat. Jeho jediná jistota jeho tělo, ve kterém se mu povede nakonec usadit. Nemá dostatek znalostí, aby své tělo uvedl do chodu, ale pokud se dokáže napojit na některé energetické kanály v těle, má vyhráno. Po uplynutí tří dnů nenastane odloučení od těla a nastávající upír v něm sedí schovaný jako rak poustevník ve své ulitě.
Takže už jsme se dostali popisu prvního znaku vampirismu - neměnnost těla. Napojení na energetické dráhy v těle způsobuje dodávání energie tělu a tím jeho udržování v nepoškozeném stavu. Po určité době dochází ubývání upírových energetických zásob, proto aby mohl dále udržovat sebe i své tělo musí vyrazit za potravou. Upír jako bytost energetická se neživí krví, ale lidskou vitální energií. Názor že upír se živí krví měl prosté příčiny :

  • Představa že nositelem životní síly je krev.
  • Pojem vitální energie prosté obyvatelstvo rozhodně neznalo.
  • Po ukradení energie organismus vykazoval bledost, únavu či známky chudokrevnosti, což byly podobné znaky jako po obrovské ztrátě krve.

Dále je třeba upřesnit proč se upír vydává na lov v noci. Je to proto, že za denního světla se pohybuje po venku spousta lidí uvolňují ze sebe energii a tím vzniká spousta turbulencí, které by nepříliš soudržné upírovo tělo roztrhaly. Dalším důvodem jsou mentální štíty, které si během dne vytváříme, aby jsme se chránili před stresem nebo nepříjemnými událostmi.Třetím důvodem je strach. Upír, aby mohl někoho ovládnout potřebuje vzbudit strach a ten se za dne velice těžce vzbuzuje.
Pohybuje se podobně jako při astrálním cestování. Pronikání do lidských obydlí proto není pro něj problémem. Vyhlédnutou oběť (zpravidla spící) paralyzují a sají energii. Pokud se obět probudí je drcena velkou silou a není se schopna pohnout. Pravděpodobně starší upír je schopen vytvořit temnou siluetu či náznak hmoty. Jeho síla je způsobena nejspíše tím, že se mu nejsme schopni bránit. Přenos upírství na další osoby bude nejspíše pověrou. Na proměny v netopýra, vlka nebo v jiné zvíře pohlížím značně skepticky, nicméně je možné, že časem je schopen užívat zvláštních paranormálních schopností, snad provádění projekcí a iluzí.
Zničit upíra lze několika způsoby. Nejlepší a nejjednodušší je spálení těla. Tím dojde ke zničení záchytného bodu, který ho držel na tomto světě a dojde k navázání na přerušený reinkarnační cyklus. Druhý způsob je značně morbidní a je jím oddělení hlavy od těla. Tento úkon přivodí přetrhnutí energetických drah a tělo již nelze udržet v neporušeném stavu. Další děj je stejný jako u spálení. Probití srdce kolíkem má asi nejmenší účinek (možná žádný), protože zde nedochází k narušení energetické rovnováhy.
Klasické odpuzovací prostředky jako je česnek nebo náboženské symboly můžeme vyloučit, protože na duchovní podstatu upíra nebudou mít vliv. Tato bytost by v žádném případě neměla vzbuzovat naši nenávist, ale pouze naši lítost, protože nedokázala najít tu správnou cestu a zabloudila ve svém duchovním vývoji. Každý člověk v sobě může najít jiskru božské síly, jejíž střípky se nachází v každém z nás. Vysíláním božské síly proudící skrze nás na upíra, se naruší jeho jistota, která ho poutá k našemu k našemu příliš materiálnímu světu (láska nebo touha po dosáhnutí vnitřního klidu jsou odsunuty na okraj jeho osobnosti). Tímto činem se provede transformace do nové úrovně, která mu umožníme překonat strach z neznámého a návrat na cestu znovuzrození, ze které zbloudil. Popisovaný úkon je dost složitý a vyžaduje vyšší duchovní úroveň.Existují i jednodušší metody a ty se nyní pokusím přiblížit.
Jednoduchá metoda pro klidnou noc :
Před spaním pohodlně ulehněte na záda, zavřete oči, odpoutejte se od všech starostí (v této chvíli musí být pouze okrajovou a nedůležitou událostí) a nyní si představte místo, kde cítíte bezpečně, a kde se nemůže nic zlého stát. Pak se v duchu přeneste do svého místa.To by mělo stačit k dostatečné ochraně před zlými myšlenkami i silami po celou noc.
Metoda č. 2 :
Před spaním uvolníme své tělo i mysl a představujeme si, že naše tělo je chráněno sítí (podobnou jako proti komárům) zakrývající celé tělo, která nás bude ochraňovat proti všem špatným vlivům.Tato ochrana je účinnější než předchozí, ale vyžaduje více cviku. Vhodná je i kombinace obou metod.
Pokud v noci zjistíme, že jsme napadeni, je důležité nepropadat panice, protože postačí jednoduchá sugesce na zvrácení nepříznivé situace. Znění :
"Jsem silnější než upír a brzy nad ním zvítězím. Budu počítat do padesáti a s každým vysloveným číslem se stanu silnějším a upír slabší."

Je důležité, aby vešla ve známost existence vampirismu, protože potom budeme moci předcházet jeho nepříjemným důsledkům. Bylo by bláhové si myslet, že pokud je někde nalezena netlející mrtvola, musí to být nutně upír. Tento jev může mít i jiné příčiny (viz případ Sv. Cecílie).
Na závěr bych chtěl uvést podle mého názoru typický příklad vampirismu. Mnoho z nás si jistě pamatuje, když Česká televize uváděla britský seriál Svět tajemných sil. V jednom díle byl uveden příběh mladé ženy, která zemřela těsně před svatbou a byla pohřbena ve svatebních šatech s kyticí růží. Od jejího pohřbu se její matce začal zdát sen, v němž ji dcera prosila o spálení jejího těla. Mezitím návštěvníci hřbitova shodně tvrdili, že zvečera bývá na hřbitově viděna žena v bílých šatech s kyticí, za níž se nese závan vůně růží. Asi po roce dostala matka povolení k exhumaci těla. Jaké bylo překvapení matky i ostatních přítomných, když sundali víko - dívka vypadala přesně jako v den své smrti a v rukou svírala kytici naprosto čerstvých růží. Po spálení veškeré problémy skončily.

Chtěl bych skončit touto myšlenkou, že svět, ve kterém žijeme, je velmi záhadné místo a bude nám trvat ještě velice dlouho než ho zcela pochopíme.

 

 

 

 

Často je pokládána otázka odkud se vůbec vampyrismus vzal a kde je skryt jeho původ. Na tuto otázku dosud nikdo uspokojivě neodpověděl. Zatímco na jedné straně racionální věda odmítá dnes již vůbec připustit samostatnou existenci - vše popírá. Na druhé straně okultismus svou odpověď skrývá před zvědavými vědci.
Tvrdí se, že Vampyrismus povstal v dobách velkého Egypta (asi 30 000 let př.Kr.), mocí egyptských černých mágů nebo je jeho původ připisován do asijských stepí a přiřazován ke kočovným kmenům, zatímco jeho vládnoucí dynastie pak na Balaton a do území tajemné Transylvánie. Vampyrismus tu, ale byl již mnohem a mnohem dříve. Všechny tyto zmíněné původy jsou již jen viditelné a zaznamenané kořeny doposud rozrůstajícího kmene.
Jeho počátek se ztrácí kdesi ve vzdálené záři pohanských ohňů a prvotních magických rituálů. Přesně tam se začalo vytvářet jedno z nejstarších náboženství na Zemi, před 27 000 let (toto náboženství se nazývá v dnešním světě "WICCA"). Ve vzývání božstev temných i nebeských. V uctívání života a volání smrti. Z té záře uctívání, volání a víry povstal ten, který nepatří temnotě ani nebi, který obývá obě říše, jak hmotnou tak i astrální.
Tak zrodil se Nosferatu, mocný vládce, poutník mezi světlem a tmou, životem a smrtí. Pradávný nadřazenec nad oběma světy. Genius vampyrismu, upírský velekněz. On je nadřazenec nad vším. Vrací k životu vše to, co se v kapkách krve ztrácí z tohoto světa, z lidských osudů, přání a životů. Propůjčí tak poznání magie, ale je nucen respektovat i velikost Boží.

"Odsuzuji Tě k živoucí smrti
a věčné touze po krvi"
Bram Stoker, Dracula

Vampyrismus je tedy bez hranic. Natož pak zemi či místo svého původu, jelikož jest původu astrálního - tedy nehmotného, litujícího za hranicemi našeho světa. Vznikl již při tvoření a dříve či později se projevil v každé významnější kultuře na Zemi.
Ve své podstatě se dělí vampyrismus na tři základní formy existence. Na astrální, hmotnou a psychickou. Všechny tyto formy jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se na vzájem.
Vampyrismus je na Zemi už mnoho let, ale jisté je pouze jedno, do Evropy se dostal s římskými legiemi před dávnými časy. Římské legie všude rozsévaly smrt a prosazovali své náboženství. A s nimi přišlo to strašlivé cosi. Připomínalo to člověka, ale živilo se to čerstvou krví. Nikdy to nezemřelo a nahánělo to lidem hrůzu a strach....
Lidé věřili na přítomnost a existenci upírů ve své společnosti a bylo to pro ně naprosto přirozené. I když tajemné a záhadné, postavené na úroveň neobyčejného strachu. Ať už se jednalo o divoké kmeny východní Evropy, slovanské a baltské země, tak i o tradice starého Egypta a v neposlední řadě i o kultury střední a Jižní Ameriky.
Věděli, že upíři se vynořily z temnot a hlubin věků a stali se tak ztělesněním zla. Lidé se jich báli. Dávali jim nejrůznější jména a přisoudili jim podobu krvavé šelmy. A tato představ často přetrvává dodnes.
Vlastí upírů se stala Transylvánie, tato nejméně známá a prakticky nezmapovaná část východní Evropy. Tato země je plná divokých lesů a rozeklaných skal, kam si jen tak nikdo netroufne. Je to domov a útočiště vlků, medvědů a ohromných havranů, kteří se soumrakem v hejnech přelétávají nad zapomenutou krajinou černých lesů, hradních zřícenin a osamocených křížů na vrcholcích kopců.
Do oparu mlhy a rudého slunce se prolíná jejich smutné krákání. Noci tam jsou, jako vystřižené z hororů. Tesknivé vytí vlčích smeček a temné nebe s plujícími cáry mraků.
O udatném a krutém knížeti temnot, který tuto zemi kdysi obýval. Často byli v tomto kraji nalezeny mrtvoly s prokousnutým hrdlem - v očích nevýslovný děs. Přitom nikde známka po krvi. Kdo mohl ten se této končině raději vyhýbal.
Přesto se stávalo, že do divoké a temné krajiny zabloudili pocestný, co o krvavé historii neměli ani ponětí.
Pověsti a první záznamy o upírech jsou staré nejméně 5. až 6 000 let. Všechny legendy o upírech jsou si až neuvěřitelně podobné.

Upír

Temný noční přízrak vstávající z hrobu a sytící se krví živých lidí. Mezi lidi obvykle přichází mezi soumrakem a svítáním, pije jejich krev, čímž se udržuje při životě a chrání tak své tělo před rozkladem v hrobě.
V Evropě mají upíři své kořeny především v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, na Moravě, v Polsku a v Karpatech. Až mnohem později se objevili ve Francii, Anglii a Německu. Jako pravlastí upírů je nazývána Transylvánie.
Přesto si každá kultura charakterizovala svou vlastní představu upíra je však nejvíce rozšířená a stala se obecně společnou pro většinu kultur a národů. Zosobňuje ji tajemná, záhadná postava s plnými rudými rty a dlouhými zuby s kapkami krve.

Je obdařena nadpřirozenou silou, ovládá magii a má hypnotické schopnosti. Upírem může být i žena, ale všechny ženy jsou krvelačnější než muži.
O upírech, lépe řečeno vzkazech pro ně, se prý můžeme také dočíst v Bibli (Starý zákon). Znalci Starého zákona tvrdí, že určitá slova v třetí knize Mojžíšově, kapitole 17 jsou nepochybně adresována upírům:

"Krve žádného těla jísti nebudete, neboť duše všelikého
těla jest krev jeho. Kdokoliv by ji jedl, vyhlazen bude."

Věřilo se také, že Satan v podobě upíra měl svůj vliv v epidemii cholery, která zachvátila střední Evropu (Vše co si lidé vytvořili sami a je to zlé, tak to svádí na Satana) v roce 1417.
Jedinou, však všeobecně známou tradicí ochrany proti upírům lze pokládat křesťanskcý kříž. Je třeba se podívat na celou podstatu této tradice z trochu jiného pohledu. Jít po stopách historických pramenů hlouběji do minulosti.
V slovanských a balkánských zemí východní Evropy je možné se na odlehlých a liduprázdných místech setkat se vztyčenými kříži. Jsou vyrobeny ze dřeva nebo z kamene. V dávných časech tudy vedly cesty poutníků a kupců. Časem se k těmto křížům dostavělo i nouzové přístřeší nebo kapličky. Kříž tady měl své poslání, chránit člověka v nouzi před bytostmi temnot. Nutno dodat, že doposud vznik a původ nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen.
V době narození Ježíše Krista byl kříž považován za běžný mučící nástroj, na kterém se popravovalo.
Zajímavou historii má kříž vztyčovaný na hrobě, ještě mnohem dříve, než se spojoval s umučením Ježíše Krista a stal se symbolem křesťanství, tak se jím např. označovalo křížení cest.
Na křižovatkách se většinou pohřbívali lidé, kteří zemřeli nějakou nadpřirozenou smrtí. Tuláci, sebevrahové, neznámí lidé, ti, kterým se přisuzovala hrůzná pověst - čarodějové apod.. Kdyby se údajně chtěli vrátit do světa živých , věřilo se, že by nevěděli na jakou stranu vstoupit. Než by se rozhodli, přišlo by svítání, kdy moc černých duchů končí...
Nejenom Křesťanský kříž , ale spousta dalších předmětů a rituálů souvisí s vampyrismem.

Nejvíce záznamů je však spojeno s nalézáním upírských hrobů, případně celých pohřebišť. Existuje o tom nejrůznější svědectví, jak z okultních studií, tak i úředních zápisů. Definitivní tečku za nočními výlety upíra udělalo vždy spálení jeho těla na hranici. Na tomto místě je třeba dodat, že v Čechách spalování upírů zakázala až osvícená panovnice Marie Terezie.
Uvádí se asi 46 příčin, z nichž se nebožtíci nebo živí mění v upíry. Dále sebevrazi (kteří se stávají psychickými upíry v dalším životě), čarodějové (kteří se mohou stát upíry díky svým rituálům nebo jsou vybráni do užšího svazku), a údajně lidé postiženi církevní klatbou a úkladně zavraždění jedinci (až samotáři). Také ti co byli prokleti vlastní rodinou a ti co se zapletli do magie.

Upír ve světě..
Podle některých lidí a okultistů byli němečtí a francouzští upíři mírnější a hodnější než kolegové z východních zemí. Zde je sepsáno pořadí zásad, kterými se řídí stav upírství a mimo jiné uvádí, smrtelná bledost, která se často upírům připisuje, nebývá vždy podmínkou.
Upíři se naopak projevují krásou a kypícím zdravím, až na občasnou nevolnost a malátnost. Sáním krve si upír prodlužuje svou existenci, přičemž intervaly mezi nasycením mohou být i několik let. A když už k tomu dojde, nemusí nutně zabít. Naopak rozmnožuje svůj druh.
Žijí v uzavřených komunitách a nikdo je z ničeho nepodezřívá. Důstojně skrývají svou identitu a naučili se přežívat tak, aby neuhynuli upálením nebo kůlem.

Upíři vyhledávají obvykle svou oběť, které se potom dvoří se všemi znaky milostné vášně a záhadné romantiky. Touží po sympatii a lásce nejen své oběti, ale i mezi sebou. Upíři jsou démoni sexu a zvrácené erotiky s jemnou příchutí sadismu. V dějinách se stali dokonalým zosobněním něčeho nepochopitelného, nepoznatelného a záhadného. Něčeho, co může vyvrátit z kořenů celý běh lidského života a dokonce uhasit i jeho plamen.
Upíři se množí a násobí přesně podle temných nadpřirozených zákonů. Tajemné pouto v jejich existenci představuje hřbitovní hlína, která symbolizuje jejich spojení se záhrobím a jejich rakve, které v sobě nesou smrtelnou kletbu. Ten, kdo poruší klid jejich rakví, často umírá záhadnou a nevysvětlitelnou smrtí. Historie je poseta spoustou těchto případů a to nejen z oblasti vampyrismu.

"Hroby a rakve v sobě mohou skrývat neznámá tajemství, záhadné magické síly
nepochopitelné pro dnešní přetechnizovaný svět.
Mohou s nimi být spojeny ty nejneuvěřitelnější případy, záhadná úmrtí a tragické nehody.."

Nerozřešenou záhadou je třeba i mumie budhistického reformátora Tsonga Kaby z Tibetského kláštera Chaldan. Jeho rakev se volně vznášela bez viditelné podpory asi 20 cm nad zemí. Z Tibetu pochází i zpráva, že v nepřístupných podzemních kryptách paláce ve Lhase jsou uložena těla záhadných obrů. V roce 1957 to vypověděl syn vysoko postaveného hodnostáře Tibetské vlády, kterému lámové i přes velký zákaz dovolili sejít dolu. Vypověděl, že dlouho sestupoval poschodech se zavázanýma očima. Napočítal několik stovek schodů. Lámové během cesty vůbec nepromluvili. Když dorazili do hrobky, tak spatřil tři obrovská těla pokrytá zlatem. Těla ležela v rakvích z černého kamene. Dva muži a jedna žena. Žena měřila přes tři metry a největší z mužů pět metrů. Jejich hlavy byli na temeni lehce kuželovité, měli úzké čelisti, malá ústa a tenké rty. Těla byla v naprosto zachovalém stavu a budila dojem, že jsou pouze v hlubokém spánku.

Dá se usoudit, že se jedná o těla "Nefilů", pradávných učitelů lidstva, o kterých se v jistých souvislostech zmiňuje i Bible. Byli stvořeni spojením pozemských žen s démony (lépe řečeno s údajnými bohy či polobohy).

 

Známé informace o upírech

Upír je postava, která figuruje v mnoha pověstech a bájích. Bývá často námětem pro filmové či knižní horory. Kde se vlastně tento mýtus vzal? Je to čistý výplod fantazie našich předků, či vznikl na základě faktů, které znali a možná i na vlastní kůži zažili? Pokusme se společně poodhrnout roušku tajemna a vydat se po stopách, které nás možná dovedou až k jádru věci...

Nejdříve bychom si měli ujasnit, jak se vlastně takový upír pozná - čím se vyznačuje. Typické upíří znaky tedy jsou: husté, nad kořenem nosu srostlé obočí, zašpičatělé uši, uhrančivé oči, velmi bledý obličej s ostrými rysy a hlavně dlouhé, ostré zuby, vyčnívající z úst. Z dalších vlastností upíra bychom mohli jmenovat ještě to, že se neodráží v zrcadle, nevrhá stín a sluneční světlo má na něj zhoubný vliv. Proto vstává ze svého hrobu v noci a než se objeví první sluneční paprsky, musí být zpět ve svém úkrytu. Báje dokonce praví, že upír se umí přeměnit v netopýra či vlka a dokáže se protáhnout i tou nejmenší štěrbinou. Toto tvrzení dalo vzniknout jedné vysvětlující teorii, o tom ale až za chvíli.

Upír škodil tak, že se zakusoval svými ostrými tesáky do krku oběti, aby prokousl tepnu a mohl sát krev. Upírem se stal člověk, který sám byl upírem pokousán nebo snědl maso z upírem napadeného zvířete. Ale nejen to. Upíry se prý stávali i lidé, kteří byli za svého života čarodějové, zločinci nebo kteří zemřeli nepřirozenou smrtí, například sebevraždou. Věci, kterých se upír bojí a kterými je možné ho zahnat, jsou česnek a dále různé náboženské propriety jako kříž, růženec, svěcená voda či hostie. Zahubit upíra bylo možno několika způsoby, např. zastřelit ho stříbrnou kulkou či - a to byl používanější způsob - otevřít jeho hrob a proklát mu srdce zašpičatělým dřevěným kůlem. Pokud to nepomohlo, přistupovalo se k tvrdším zásahům: ruce mu byly svázány za zády a byla mu odseknuta či ukroucena hlava a jeho ústa byla vycpána česnekem či kamením. Pokud ani toto nepomohlo, bylo nutné celé tělo spálit buď na popravišti, nebo mimo obec někde na kraji lesa a popel tam zahrabat. Tyto procedury musely být vykonávány za dne, protože tehdy byl upír bezbranný. Úkolem zlikvidovat upíra byli zpravidla pověřováni kati. Že tento postup není jen čistě teoretický, dokazují mnohé nálezy upířích pohřebišť, kde jsou kumulována těla s jasnými protivampyrickými zásahy. Zrovna nedávno bylo jedno takové pohřebiště nalezeno v Čelákovicích. Kostry vypadaly následovně: lebky byly odděleny od zbylého skeletu, ruce byly svázány za zády, u některých lebek byly vylomené čelisti.

Velice zajímavá je skutečnost, že lebky byly poněkud odlišné velikosti, než je obvyklé, a navíc - v čelistech byly nalezeny i deváté zuby. Je všeobecně známé, jak velkou úctu chovali naši předci k mrtvým, takže je očividné, že k takovýmto zásahům na mrtvolách museli mít pádný důvod. Nejvíce zpráv o upírech (či vampýrech, jak chcete) pochází z Balkánu, Maďarska a od starých Slovanů. I slavný hrabě Dracula, který skutečně existoval, žil v této oblasti - v rumunských Karpatech.


Vampyrický cyklus


Co a jaké průvodní jevy vedly tehdejší lidi k tomu, aby někoho označili za upíra ? Mohly to být různé halucinace, těžké sny, zdánlivě mrtví, některé formy duševních chorob. Mohl to být i odlišný vzhled. Jiný byl například člověk se srostlým obočím, bez obočí, bez ochlupení v podpaží, nápadně zubatý, ten kdo se narodil se zuby, měl je dvěma řadami nebo mu čouhaly, ten, kdo měl neobyčejný tvar hlavy, velké drápy, pigmentové skvrny na kůži. Upíra pak prozrazovaly hlavně měkké, neztuhlé údy.
Nevysvětlitelné nákazy hubící lidi i zvířata vedly mysl tehdejších lidí k této pověře. A stejně tak řada různých nesnází, s nimiž se člověk setkával, vyvolávala vznik a potřebu různých protivampyrických obranných prostředků.
Vznikl jakýsi vampirický cyklus, jehož formy ve střední Evropě lze rozdělit do několika skupin:
Revenant - tím byl nazýván mrtvý, který podle lidových představ vycházel opětovně z hrobu.
Vampýr nebo upír - nejrozšířenější forma. Jednalo se o mrtvého, který žvýká v hrobě své tělo, polyká části svého oděvu nebo prostěradla, do kterého byl zabalen. Způsoboval smrt nejprve příbuzných, později i vzdálenějších osob.
Mora - dusila a mořila lidi a zvířata ve spánku.
Vlkodlak - poslední typ vampyrického cyklu vznikl z představy, že lidé mají schopnost na sebe brát zvířecí podobu, v tomto případě vlka, a v ní škodit ostatním. Za moru a vlkodlaka byli považování někteří lidě už i za živa.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

proč

(calwen, 23. 2. 2017 17:39)

jsou tu taci který neveří nikdo jím to nebere ale zamyslete se když se asi onich povidalo a jsou důkazy proč by neměli exzistovat už jsou to leta

jaa

(kiki, 7. 4. 2012 21:32)

hele já sem upírka nevěříte mužu to dokázat tak všichni klidně pište i na otásky tak víš co já tet nemužu počkej chvilku musím se najíst vlastně na lov pro krásnou a štavnatou KREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREVKREV.

Re: jaa

(ELena Gilbertová, 4. 12. 2013 16:07)

Ahoj hale chodim okolo kostela z kamoškou a od tý doby cosme tam začali chodit se nam dejou divný věci spusobujeto upir?? Vlastně ja nejsem upír ty jo a veřím ti spar sem se podkala protože ja jsem lovkine!!! A nikdy sem nepotkala upíra ktereho sem nemela chut zabit nwm mozna sou upiri co sou hodny ne krvelacny bestie ale taky sem nepotkala upira co by nam delala toto protoze prvni znameni když sme prisly ke kostelu mi zacala tect krev tak nevim jestli to ma na svetru upir ty jsi jedna znich porad prosim a divne je mam totiz vybaveni na upiri jako je kompas kuýs atd a ten kompas me tam nezavedl!! Tak teda netuším odpověz co nejrichleji at se nanej v pripade za jeto upir pripravim díky a s laskou tva Elena Gilberová

Re: jaa

(kikinka, 25. 12. 2013 21:26)

chci se stát upírem změníš mě

pan tajemny vampir

(ano ale musis verit pamatuj, 25. 2. 2014 16:52)

Ale musis verit

Re: jaa

(Charlotte, 26. 12. 2013 0:39)

Ahoj verim na upiry a moc bych jim chtela byt kiki napis mi prosim na email tady je batistova.ch@seznam.cz dekuji

Re: jaa

(ANA, 7. 4. 2012 21:36)

TYSI SUER TAK VIDÍTE TA KIKI JE FAKT UPÍRKA VŠE MI UKÁZALA AVÍTE CO UŽMĚ KOUSLA PROTOŽE NEMOHLA ODOLAT TAK PIŠTE NAZDÁREK ZBOHEM.

Re: jaa

(moni, 7. 3. 2015 21:00)

prosiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim promen me muj email je nikityki@seznam.cz

Re: jaa

(SÁRA, 7. 4. 2012 21:39)

TI TA KIKI MĚLA PAVDU ONA JE FAKT UPÍRKA JETO PROSTĚ SUPER TAK JÍ PIŠTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Re: Re: jaa

(Andy, 24. 12. 2012 22:57)

Hele..Obě dvě jste jen obyčejné holky a maximálně jen nějaké dilinky..Co jsi hrajou na to co nejsou...:D :D :D Už jen kvůli tomu, že kdyby to byla pravda...Určitě by jste se tady s tím jen tak nevytahovali..Takhle jen ukazujete, že si děláte prdel .D :D A pak mají z Vás lidi co jsi to přečtou ještě větší prdel :D Asi jako JÁ....Je promiň..Vy jste vlastně obě dvě upírky :D Asi bych se měla bát, že si mě najdete a zakousnete co??? Fakt povrchní...Že by jse z toho člověk P*s**l..:D

Re: Re: Re: jaa

(Elena Gilbertova, 4. 12. 2013 16:12)

hele jedina kdo jetu dilinka si ty tak si strc ty svoje kecy do pici jo nejsme na tebe zvedavi a kdyz tomu neveris proc sis tu stranku vubec nasla?? jako koravko ja tomu jeste nedavno taky neverila a nejsem upirka sem lovvec tad vazne ty píčo světa co zesebe dělá nějakou dokonalou kravku se mylis a strc si to do svi píči a pak do nejakeho super pennise nejlepe černeho

Re: jaa

(JULA, 7. 4. 2012 21:42)

TISI SUPRR TA KIKI TAJE UPLNĚ PRVNÍ VŘADĚ ONA JE VÁŽNĚ UPÍRK TAK JÍ PIŠTE JAK TO ŘÍKAJ OSTATNÍ....

Re: jaa

(emi, 9. 4. 2012 0:58)

zlatíčko, všichni víme, že ostatní komentáře sis napsala sama :-))

Re: jaa

(Kája, 18. 12. 2012 19:36)

myslíš že kdybys mě kousla tak že bych topřežila ???
tvoje rodiče to ví že si upírka já bych se jim to bála řict. :(

Re: jaa

(Lucienne, 30. 10. 2013 4:56)

dokaž to...:P

b

(Ka, 15. 5. 2014 21:08)

Nevite jak se stat upirem.Moc se jim chci stat.:-)

Vampire!!!

(Chappy, 25. 4. 2014 22:22)

Milé děti noci, přijďte se podívat na největší letošní upíří sešlost :) více info zde: http://vampire-party.aliaterra.eu/

nzh

(borkyně, 25. 1. 2014 20:17)

Jo a ja jsem napsala něco špatnyho?Je mi teprv 10 let
a miluju upiry.Hrozně semi líbí a fasci nují
mě jak dlouha mohou
přežít.

Re: nzh

(nevim, 25. 2. 2014 13:49)

Mě taky fadcinují a toužím být upírem

??? ikdyž ???

(nevim, 25. 2. 2014 13:47)

A jak to víte? Ikdyž touřím s kámoško být upír